Köpvillkor

Priser

Alla priser är i SEK (svenska kronor) inkl moms.

Betalning

Kortbetalning: Vi accepterar VISA / Mastercard. Betalning sker via Payson.

Payson: Vi accepterar betalning med Payson-konto.

Efterkrav/Postförskott: Enl. ök. skickas varor mot Efterkrav med Schenker eller mot Postförskott, kontakta FMV4X4 via mail info@fmv4x4.com för beställning. Vid ordrar upp till 400kr tillkommer efterkravs-/postförskottsavgift på 50kr. Vid ej utlösta paket faktureras kunden administrativa avgifter, eventuell lagerhyra samt returfrakt.

Faktura/Förskottsbetalning: Privatperson: Betalning mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor enl.ök., expeditionsavgift på 49kr tillkommer. Kontakta FMV4X4 via mail info@fmv4x4.com för beställning. Varorna skickas då betalning registrerats. Efter förfallodatum makuleras ej betald faktura och en administrativ avgift på 50kr debiteras på ny faktura. Företag: Betalning mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor enl.ök., expeditionsavgift på 49kr tillkommer. Kontakta FMV4X4 via mail info@fmv4x4.com för beställning. Räntefakturering träder i kraft efter förfallodatum.

Frakter/Fraktavgift

Frakt inom Sverige ingår i alla produkter på ordrar över 400kr, undantaget vissa däck samt batterier. Ev. fraktkostnad specificeras på kvittot. Vid beställning av däck med följande info ”Obs! Fritt vårt lager. Ev. frakt till kund tillkommer!” kontaktas kunden efter genomfört köp med information om fraktpris och leverans.

Alla paket upp till 20 kg skickas till Schenkers ombud. Gods ( = sändningar över 20kg och/eller fler än ett kolli) till privatperson skickas till Schenkers terminaler. Orter med terminal går att finna på Schenkers hemsida under kategori ”Landtransporter”. http://www.logistics.dbschenker.se/log-se-se/start/kontaktadbschenker/kontakt_i_sverige.html

Sändningar till företag levereras direkt till mottagaradressen.

Reklamation
Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss på info@fmv4x4.com för vidare instruktioner.

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står FMV4X4 för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden återsänder den är kunden betalningsansvarig. FMV4X4 ersätter endast varor som är skadade/felaktiga vid leverans, skador pga felaktig montering/hantering ersätts ej. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera alla reklamerade varor innan de eventuellt ersätts.

Övrigt
FMV4X4 reserverar sig för eventuella skrivfel, lagersaldofel, samt ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

De produkter som finns till försäljning hos FMV4X4 är avsedda för användning i terräng. FMV4X4 ansvarar inte för skador eller tillbud som inträffar vid felaktig montering/hantering. Kunden ansvarar för att förvissa sig om vad som är godkänt för fordon som skall användas i  trafik.

För näringsidkare gäller endast garanti för specifika produkter köpta hos FMV4X4.
Vi ansvarar ej för indirekt förlust såsom utebliven vinst, rese-/transportkostnader eller övriga merkostnader.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från företagets (FMV4X4) sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, utgör grund till att FMV4X4 befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.